Bewindvoering

Bewindvoering is een zogenaamde beschermingsmaatregel en is opgelegd voor de persoon die onder
bewind staat, ook wel de rechthebbende genoemd. De bewindvoerder komt op voor de financiële
belangen van de onder bewind gestelde. Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die
meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege problematische schulden, niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.

Om onder bewind te komen dient er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend, deze
bepaalt namelijk wie voor bewindvoering in aanmerking komt. Er dienen stukken aan de
kantonrechter te worden overlegd waaruit de kantonrechter kan concluderen dat er inderdaad
sprake is van niet met eigen financiële belangen om kunnen gaan. Denk hier bijvoorbeeld aan een
medische verklaring van een behandelend arts of psychiater. In sommige gevallen kan een sociaal
verslag (van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) al voldoende aanleiding voor de
kantonrechter geven om een onderbewindstelling uit te spreken. De gegevens van de onder bewind
gestelde worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister als het bewind is
uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden of als de kantonrechter dit beslist bij
bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand.

Bij bewindvoering gelden voor ons de volgende uitgangspunten:
– er is altijd geld voor de vaste lasten (gas, licht, ziektekostenverzekering enzovoort);
– wekelijks boodschappengeld volgens Nibud norm en waar mogelijk in overleg meer;
– maandelijks (indien mogelijk) een overeengekomen bedrag sparen;
– er zijn/ontstaan geen schulden;
– maandelijks inzicht in inkomsten en uitgaven.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

< Links