Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en is opgelegd voor de persoon die onder bewind staat, ook wel de rechthebbende genoemd. De bewindvoerder komt op voor de financiële belangen van de onder bewind gestelde. Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege problematische schulden, niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.

Om onder bewind te komen moet er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. Er dienen stukken aan de kantonrechter te worden mee gestuurd waaruit de kantonrechter kan opmaken dat er inderdaad sprake is van niet met eigen financiële belangen om kunnen gaan. Denk hier bijvoorbeeld aan een medische verklaring van een behandelend arts of psychiater. In sommige gevallen kan een sociaal verslag (van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) al voldoende aanleiding voor de kantonrechter geven om een bewind uit te spreken.

Het bewind kan worden uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden of op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand. In beide gevallen kunnen de gegevens van de onder bewind gestelde worden gepubliceerd in het centrale curatele- en bewindregister (CCBR). Publicatie in het CCBR beschermt het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor de betrokkene als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind of curatele is uitgesproken over de betrokkene.

Bij bewindvoering gelden voor ons de volgende uitgangspunten:
– er is altijd geld voor de vaste lasten (gas, licht, ziektekostenverzekering enzovoort);
– wekelijks boodschappengeld volgens Nibud norm en waar mogelijk in overleg meer;
– maandelijks (indien mogelijk) een overeengekomen bedrag sparen;
– er zijn/ontstaan geen schulden;
– maandelijks inzicht in inkomsten en uitgaven.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!