Curatele

Curatele is een verder gaande maatregel dan bewindvoering en is van toepassing als iemand zowel
op financieel gebied als op persoonlijk vlak niet voor zichzelf kan zorgen en niet op een minder
vergaande manier kan worden beschermd. Bij curatele verliest de persoon handelingsbekwaamheid
en mag hij/zij niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Dit omdat iemand de gevolgen van
zijn handelen niet (meer) overziet. Het gaat hierbij vaak om mensen met een ernstig verstandelijke
beperking, ernstige psychiatrische problematiek, verkwisting of drankmisbruik waardoor de belangen
niet goed worden waargenomen. De curator vertegenwoordigt dan de onder curatele gestelde
persoon en behartigt diens financiële en andere belangen. De persoon wordt opgenomen in het
zogenaamde ‘curatele register’. Dit houdt in dat onder andere leveranciers van diensten en goederen
kunnen controleren of iemand onder curatele is gesteld (en dus handelingsonbekwaam is – en dus
niet zomaar aankopen kan doen of contracten kan afsluiten). Op het niet persoonlijk vlak geeft de
curator zo iemand, waar mogelijk, advies en neemt, zoveel mogelijk in overleg met de persoon, zelf
beslissingen op het gebied van behandeling, verzorging, verpleging en/of begeleiding.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

< Aanmelding bewindvoering