Werkwijze/aanmelden bewindvoering

Werkwijze

Wij vinden het erg belangrijk dat we goed met elkaar kunnen samenwerken om de belangen van
uw cliënt te behartigen. Daarom zijn wij groot voorstander van eerst een persoonlijke kennismaking
bij u op kantoor of bij uw cliënt thuis.

Onze taak is om het onder bewind gestelde vermogen goed te beheren. Wij leggen hier jaarlijks
verantwoording over af bij de kantonrechter.

Welke werkzaamheden verrichten wij zoal als het gaat om bewindvoering:

 • aanvragen van de bewindvoering;
 • indien gewenst meegaan naar de rechtbank;
 • vaste lasten betalen;
 • sparen/reserveren;
 • leefgeld uitkeren;
 • maandelijks rekeningoverzicht;
 • ontvangen/behandelen/doorzenden post;
 • toeslagen, uitkeringen, voorzieningen en of kwijtscheldingen aanvragen;
 • verzekeringen aanvragen of beëindigen;
 • belastingaangifte verzorgen;
 • rekening en verantwoording naar kantonrechter.

Wat niet tot onze werkzaamheden behoort:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • hulp bij ingewikkelde nalatenschap;
 • latere verkoop van onroerend goed en/of aandelen;
 • ontruiming/verhuizing.

Aanmelden

U kunt het aanmeldformulier bewindvoering hier invullen en naar ons verzenden. Wij zullen dit
gebruiken als leidraad bij het kennismakingsgesprek. Mocht tijdens het gesprek blijken dat wij de
belangen van u of uw cliënt willen behartigen, dan dragen wij zorg voor verdere aanmelding bij de
kantonrechter. Hiervoor dienen een aantal formulieren ingevuld te worden. Deze gaan wij samen
met u doorlopen. Verder krijgt u van ons een overzicht van de gegevens/documenten die wij nodig
hebben voor het vervolgtraject. Zodra wij bewindvoering gaan uitvoeren, kunt u en/of de klant met
behulp van een inlogcode inzicht hebben in de financiële situatie.

< Werkwijze en aanmelden bewindvoering