Werkwijze/aanmelden bewindvoering

Werkwijze

Wij vinden het erg belangrijk dat we goed met elkaar kunnen samenwerken om de belangen van u te behartigen. Daarom zijn wij groot voorstander van eerst een persoonlijke kennismaking bij u thuis. Als er sprake is van begeleiding dan vinden wij het fijn als de begeleider ook bij het gesprek aanwezig is.

Welke werkzaamheden verrichten wij onder andere als het gaat om bewindvoering:

 • verzorgen van de aanvraag voor onderbewindstelling;
 • meegaan naar de rechtbank voor de zitting onderbewindstelling;
 • vaste lasten betalen;
 • sparen/reserveren;
 • leefgeld uitkeren;
 • maandelijks rekeningoverzicht als u niet kunt inloggen in Smart FMS;
 • ontvangen/behandelen/doorsturen van post;
 • toeslagen, uitkeringen, voorzieningen en of kwijtscheldingen aanvragen;
 • verzekeringen aanvragen of beëindigen;
 • belastingaangifte verzorgen;
 • jaarlijks rekening en verantwoording naar kantonrechter.

Zodra wij bewindvoering gaan uitvoeren, kunt u met behulp van een inlogcode inzicht hebben in de financiële situatie via Smart FMS.

Wat niet tot onze werkzaamheden behoort:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • hulp bij ingewikkelde nalatenschap;
 • latere verkoop van onroerend goed en/of aandelen;
 • ontruiming/verhuizing.

Aanmelden

U kunt ons bellen, mailen of appen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mocht tijdens het gesprek blijken dat wij uw belangen willen behartigen, dan dragen wij zorg voor verdere aanmelding bij de kantonrechter. Hiervoor moeten een aantal formulieren ingevuld te worden. Deze gaan wij samen met u doorlopen. Verder krijgt u van ons een overzicht van de gegevens/documenten die wij nodig hebben voor het vervolgtraject.