Over ons

Mijn Geldcoach (2012) is gespecialiseerd in bewindvoering, mentorschap en curatele. Wij hebben jarenlange ervaring met mensen die verstandelijk beperkt zijn of die uiteenlopende psychiatrische problematiek hebben. Wij doen waar mogelijk een beroep op de eigen kracht van mensen. Zelfredzaamheid en eigen regie van de klant staan in dit proces centraal. Onze dienstverlening is gericht op beheer en preventie en waar mogelijk bevorderen van zelfredzaamheid. Mijn Geldcoach geeft financiële rust. Lees hier in eenvoudige taal wat bewindvoering inhoudt. Bewindvoering eenvoudig uitgelegd

Ons werkgebied is de provincie Flevoland, Friesland, Overijssel, Gelderland en de regio ’t Gooi
(Hilversum en omstreken).

De gezichten achter Mijn Geldcoach

Diederik van der Stouw.
Van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige. Later gewerkt als jobcoach en zelfstandig ondernemer in de zorg. Ervaren in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel, moeilijk lerenden, mensen met autisme en mensen met psychische en psychiatrische problemen. Gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. Kijk hier voor mijn CV

Einte Douma.
Jarenlang werkzaam geweest als financieel adviseur met budgetcoaching, hypotheken en verzekeringen en begeleiding van startende ondernemers. Als begeleider van jongeren met autisme en als voormalig register jobcoach bezig met het begeleiden van mensen in leef -en werksituaties. Gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. 

Wat verder goed is om te weten:

  • De bewindvoerders van Mijn Geldcoach zijn door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (de rechtbank) erkend als uitvoerders van bewind, mentorschap en curatele.
  • Wij zijn lid van de NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders)

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Mijn Geldcoach.