Over ons

Mijn Geldcoach (opgericht in 2012) is gespecialiseerd in bewindvoering, mentorschap en curatele. Wij hebben jarenlange ervaring met onder andere cliënten met een (licht) verstandelijke beperking of uiteenlopende psychiatrische problematiek. Onze dienstverlening is gericht op financieel beheer en preventie en waar mogelijk het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Wij gaan (voor zover mogelijk) uit van de eigen kracht van onze klanten en vinden het belangrijk dat zij zoveel mogelijk regie voeren over hun eigen leven. Mijn Geldcoach geeft financiële rust. Lees hier in eenvoudige taal wat bewindvoering inhoudt. Bewindvoering eenvoudig uitgelegd

Ons werkgebied omvat de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Gelderland en de regio Gooi en Vechtstreek.

De gezichten achter Mijn Geldcoach

Diederik van der Stouw.
Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige. Ik heb ook gewerkt als jobcoach en ben zelfstandig ondernemer in de zorg geweest. Ik heb voornamelijk moeilijk lerenden, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een autisme spectrum stoornis en mensen met psychische en psychiatrische problemen begeleid. Sinds 2012 ben ik gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. Kijk hier voor mijn CV

Einte Douma.
Jarenlang ben ik werkzaam geweest als financieel adviseur op het gebied van  budget coaching, hypotheken en verzekeringen en begeleiding van startende ondernemers. Verder ben ik werkzaam geweest als begeleider van jongeren
met een autisme spectrumstoornis . En als voormalig register jobcoach heb ik mensen begeleid in leef -en werksituaties. Sinds 2012 ben ik gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. 

Wat verder goed is om te weten:

  • De bewindvoerders van Mijn Geldcoach zijn door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (de rechtbank) erkend als uitvoerders van bewind, mentorschap en curatele en worden hier jaarlijks op getoetst.
  • Voor meer informatie over bewindvoering, mentorschap en curatele zie https://www.rechtspraak.nl
  • Wij zijn volwaardig lid van de NBBI (Nederlandse Brancheorganisatie voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Mijn Geldcoach.