Visie – Missie – Uitgangspunten

Visie
Onze visie is dat ieder individu recht heeft op een gezonde financiële administratie: een balans tussen inkomsten, uitgaven en reserveren.

Missie
Onze missie is dan ook om een ieder te helpen die dit niet op eigen kracht voor elkaar krijgt of zij die dit willen leren, te instrueren en te ondersteunen.

Uitgangspunten
Onze uitgangspunten hierbij zijn:
– alle mensen zijn het waard om in te investeren.
– ontplooiing van mensen ter voorkoming van sociale uitsluiting.
– wij zien mensen niet als object of consument, maar als gelijkwaardig.