Mentorschap

Iemand mag niet meer zelf beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Er wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.