Mijn Geldcoach stelt vragen over AFM vergunning

      Reacties uitgeschakeld voor Mijn Geldcoach stelt vragen over AFM vergunning

Geachte heer Oskam,

Op 11-01-2013 heeft u de tweede kamer een brief gestuurd met kenmerk 2013Z00313 inzake schriftelijke vragen aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de vergunningplicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebied van onder andere curatele en bewindvoering.

Op 26-02-2013 heeft minister Dijsselbloem antwoord gegeven op uw vragen.

Eén van de antwoorden van de minister op uw gestelde vragen was: gezien de wettelijke plicht om een rekening te openen en het toezicht waar de bewindvoerder thans onder staat, is het mijns inziens niet nodig om te eisen dat een bewindvoerder in de zin van Boek 1 van het BW een Wft-vergunning nodig heeft om te voldoen aan zijn wettelijke plicht tot het openen van een rekening. Te meer daar op grond van het wetsvoorstel Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap bij algemene maatregel van bestuur nadere kwaliteitseisen aan bewindvoerders zullen worden gesteld. Ik zal dan ook in samenspraak met de AFM een vrijstelling vormgeven. Om onduidelijkheid over de vergunningplicht in de tussentijd te voorkomen, zal ik ervoor zorgen dat de vrijstelling zal gelden vanaf de dag dat deze beantwoording is verzonden.

Wij, van Mijn Geldcoach, zijn in mei 2012 ingeschreven in de KvK en hebben in de loop van 2012 onze zaken dusdanig op orde gebracht dat wij als professioneel en volwaardig bewindvoerder kunnen opereren. Wij zijn gecertificeerd, we hebben melding bij het CPB gedaan, hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, hebben een financieel/administratief softwarepakket van Smart FMS aangeschaft, hebben onze zakelijke rekening bij de ABN AMRO ondergebracht, zijn adspirant lid van branchevereniging NBPB, hebben een VOG en zijn inmiddels op gesprek geweest bij een drietal rechtbanken, bij wie we zijn ‘goedgekeurd’ en waar wij aanmeldingen bewindvoering mogen aanleveren.

Inmiddels zijn komende de eerste tientallen aanmeldingen ook bij ons binnen. In enkele zaken zijn wij al als bewindvoerder aangesteld.

Maar nu komt het probleem.

Wij kunnen onze klanten met een beheerrekening NIET onderbrengen bij de ABN AMRO bank, omdat wij volgens hen (de bewindvoerdersdesk) een AFM vergunning nodig hebben. De bewindvoerdersdesk geeft aan af te weten van de uitspraak van de minister, maar beroept zich er op dat die nog niet officieel bekrachtigd zou zijn.

Gevolg hiervan.

Het gevolg hiervan is dat wij als startend professioneel bewindvoerderskantoor op dit moment niets voor onze klanten kunnen betekenen, tenzij wij eerst een AFM vergunning gaan aanvragen, die volgens het antwoord van de minister niet nodig is. En wat ons duizenden euro’s gaat kosten en een vertraging van weken gaat opleveren. Onze klanten raken hier gefrustreerd van en gaan twijfelen aan onze deskundigheid. Voor hen gaat het nog langer duren voordat wij iets voor hen kunnen betekenen, met alle nodige financiële consequenties.

Op deze manier wordt het ons en andere professionele bewindvoerders onmogelijk gemaakt om ons vak goed uit te kunnen oefenen en om een bedrijf op te zetten. Wij zijn zelfs bang dat wij hierdoor schade gaan oplopen.

De tijd dringt, want de zittingen lopen, uitspraken worden gedaan en klanten verwachten onze hulp.

Wat kunt u hier aan doen?