Nieuwsbrief 2013

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 2013

NIEUWSBRIEF MIJN GELDCOACH

Onderwerpen
Stand van zaken bij Mijn Geldcoach
Nieuwe zorgverzekering 2014!!!
Financiële wijzigingen doorgeven
Post doorsturen
Vooraf overleggen over extra uitgaven
Sparen. Als het kan!
Roodstand op de leefgeldrekening
Hoe gaat de bewindvoerder om met mijn geld?
Waar heb ik voor getekend?
Tot slot: nog wat bespaartips!

 

Geachte klant van Mijn Geldcoach,

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van Mijn Geldcoach. Wij vinden het belangrijk om u over een aantal
zaken te informeren en hebben het voornemen deze nieuwsbrief minimaal 1 keer per jaar uit te
geven. Sommige onderwerpen zijn ook al tijdens het intake gesprek naar voren gekomen, maar
herhalen we hier nog een keer. Andere onderwerpen zijn nieuw.

Stand van zaken bij Mijn Geldcoach (MGc)
MGc is in mei 2012 opgericht. Eerst hebben we een aantal interne zaken op de rit gezet. Eind 2012
zijn we begonnen met het aannemen van klanten. Op dit moment weten instanties ons goed te
vinden. Wij krijgen steeds meer nieuwe aanmeldingen. Wij houden ons op de hoogte van alle
veranderingen die te maken hebben met ons vak. Dit doen we in de vorm van het volgen van
cursussen en bijscholingen en het bijwonen van informatiebijeenkomsten. Sinds november 2013 zijn
wij volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB).
Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die de NBPB stelt aan bewindvoerders. Wij hopen ook in
2014 geleidelijk door te kunnen groeien en een goede dienstverlening te kunnen blijven aanbieden.

Nieuwe zorgverzekering 2014!!!
U kunt tot honderden euro’s per jaar besparen op uw zorgverzekering!! Kijk en vergelijk
daarom. En geef ons
uiterlijk 21 december door of en zo ja naar wie u wilt overstappen!
Hulp nodig bij uw keuze? Neem contact op met uw bewindvoeder/inkomensbeheerder.

De zorgverzekeraars maken weer veel reclame voor de zorgverzekering 2014. Maar waar moet je nu
op letten en wat kan belangrijk zijn bij de keuze om te blijven bij je huidige zorgverzekeraar of over te
stappen naar een andere zorgverzekeraar?
Wij proberen u hier wat tips in te geven. De uiteindelijke
keuze maakt u zelf.
Hebt u een bijstandsuitkering? Informeer dan bij de gemeente welke eisen er worden gesteld aan
uw zorgverzekering (mag u alleen een basisverzekering hebben? Moet u aanvullend verzekerd zijn en
zo ja hoe?)
Is er een noodzaak om aanvullend verzekerd te zijn voor tandarts, fysiotherapie,
vergoeding bril of contactlenzen, buitenland?
Check zelf wat de aanvullende verzekering u gaat
kosten.
Hebt u onvoldoende inkomen (mogelijk in combinatie met schulden) om zich aanvullend
te verzekeren?
Dan is een basisverzekering het meest voor de hand liggend.
Wilt u vrije zorgkeuze voor behandelingen of niet? Vrije zorgkeuze betekent dat u overal terecht
kunt voor bijvoorbeeld een ziekenhuis ingreep. Geen vrije zorgkeuze betekent dat de
zorgverzekeraar afspraken heeft met diverse ziekenhuizen in het land/in de buurt waar u terecht kunt.
Zorgverzekeringen kun je vergelijken op diverse websites.
Wij noemen er hier drie met daarbij de goedkoopste zorgverzekering, uitgegaan van het basispakket
en eigen risico van € 360, – per jaar. Let op: bij de goedkoopste premies is vaak geen keuzevrijheid
van specialist en in sommige gevallen is er sprake van een internetapotheek voor het bestellen van
medicijnen, wat overigens geen probleem hoeft te zijn.
www.zorgverzekering.net Zilveren Kruis € 83,13 per maand.
www.independer.nl  Zekur (van Unive) € 80,25 per maand
www.zorgkiezer.nl  Zekur (van Unive) € 80,25 per maand

Financiële wijzigingen doorgeven
ls er iets wijzigt in uw financiën, geef dit dan direct door aan uw bewindvoerder/inkomensbeheerder.
Als er minder inkomen gaat binnenkomen, dan moet uw begroting worden bijgesteld.
Als er meer inkomen gaat binnenkomen dan kunnen we eventueel samen kijken wat we hier mee
moeten doen (extra leefgeld, sparen, reserveren, extra afbetalen).
Tips om bij te verdienen: www.vrekkenpagina.nl

Post doorsturen
Zodra wij u financiële zaken gaan overnemen, schrijven wij alle instanties aan waar u post van krijgt.
Wij vragen hen de post door te sturen naar ons postadres. Zodat u zich hier niet meer druk om hoeft
te maken. Soms gebeurt dat gelijk. Soms laat dit wel eens op zich wachten. Maar het kan natuurlijk
ook zo zijn dat wij iets over het hoofd hebben gezien. Daarom het vriendelijke verzoek om ons op de
hoogte te stellen als u nog steeds post ontvangt van diverse instanties. En het verzoek om post die
toch nog bij u binnen komt, even door te sturen naar onze postbus. Originele polissen moeten wij
verplicht in ons dossier bewaren. Dus ook uw nieuwe zorgpolis!

Vooraf overleggen over extra uitgaven
U kent dat wel. Plotseling gaat de zool van uw schoen kapot en u hebt nieuwe schoenen nodig. Het
wordt koud en u hebt een nieuwe jas nodig. Dan belt u natuurlijk direct uw
bewindvoerder/inkomensbeheerder met de vraag om extra geld. Maar deze is niet 24/7 bereikbaar.
En in dat soort plotselinge situaties is de kans aanwezig dat u te horen krijgt dat daar geen geld voor
is. Vaak zijn dat de situaties waarin er nog sprake is van het afbetalen van schulden en waar er nog
niet gespaard is. Probeer daarom zo vroeg mogelijk van tevoren aan te geven wanneer u extra
uitgaven denkt te gaan doen (bijvoorbeeld voor een verjaardag of voor een feestdag). Mogelijk kan
de bewindvoerder/inkomensbeheerder daar dan rekening mee gaan houden in de begroting.

Sparen. Als het kan!
n de beginfase van bewindvoering/inkomensbeheer is de situatie vaak zo dat er niet gelijk gespaard
kan worden. Eerst moeten alle vaste lasten betaald worden en eventuele schulden moeten worden
afbetaald.
Er moet geld gereserveerd worden voor het eigen risico van de zorgverzekering (360 euro
in 2014). Sparen komt vaak op de laatste plaats. Maar als er financiële ruimte voor is dan bespreken
wij graag met u uw spaardoelen.

Roodstand op de leefgeldrekening
U hebt een leefgeldrekening waar uw wekelijkse leefgeld op gestort wordt. Bij de meeste banken is
het mogelijk om maximaal 10 euro rood te staan op zo’n rekening. Probeer dit zoveel mogelijk te
voorkomen, want roodstand kost ook geld! U weet welk bedrag u wekelijks ontvangt en u weet dus
ook welk bedrag u wekelijks kunt opnemen. U kunt bij iedere geldautomaat eerst uw saldo opvragen
voordat u gaat pinnen.
Als u toch meer geld pint en er roodstand ontstaat, dan vullen wij die
roodstand niet aan!

Hoe gaat de bewindvoerder om met mijn geld?
Voorafgaand aan het in beheer krijgen van uw financiën proberen wij al zoveel als mogelijk uw
financiële situatie op een rij te zetten. Wij stellen een overzicht samen van uw inkomsten, uitgaven
en schulden.
Op basis daarvan stellen wij een begroting op. Wij moeten dus zorgvuldig kijken op
welke momenten in de maand wij welke bedragen kunnen overmaken. Daarnaast hebben we ook te
maken met vaste lasten die persé voor een bepaalde datum betaald moeten worden. Vooral tegen
het einde van de maand, als het loon of de uitkering nog niet binnen is, kan het wel eens even
spannend worden.
Een plotselinge extra uitgave is op zo’n moment dan vaak ook niet mogelijk. En als
er dan ook nog eens een extra rekening binnen komt van het een of ander, dan moet de
bewindvoerder de begroting weer aanpassen. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
de hoogte van uw leefgeld of voor gemaakte spaar afspraken die bijgesteld moeten worden.
Het is
dus een proces wat niet stil staat, maar vaak aan verandering onderhevig is.
Dit kan soms vervelend
voor u zijn en misschien ook wel eens leiden tot onbegrip van uw kant. Dat begrijpen wij heel goed.
Wij doen daarom ons uiterste best om na te komen wat we samen hebben afgesproken. En als dat
niet kan dan proberen wij u daar op tijd van op de hoogte te brengen.
U ontvangt iedere maand van
ons een overzicht van uw beheerrekening en uw leefgeldrekening. Zodat u altijd terug kunt zien
welke overschrijvingen hebben plaatsgevonden.

Waar heb ik voor getekend?
Bij aanvang van de bewindvoering/het inkomensbeheer heeft u een aantal documenten moeten t
ekenen zoals het privacyreglement, de klachtenprocedure en dergelijke. Mogelijk zijn wij vergeten u
een kopie van deze documenten te overhandigen. Daar waar wij twijfelen, stuurt de bewindvoerder
u voor de zekerheid nog een keer een kopie van de door u getekende documenten.

Tot slot nog wat bespaartips!
Als u weinig te besteden heeft dan is het nog belangrijker om op de ‘kleintjes’ te letten. Daarom hier
nog een aantal mogelijk al wel bekende bespaartips op een rij.
*
Doe 1 keer per week boodschappen en niet iedere dag een beetje. Bij iedere dag een beetje schijn
je uiteindelijk meer geld uit te geven;
* Let op de aanbiedingen in de diverse winkels in de buurt. Vergelijk prijzen;
* Doe geen boodschappen vlak voor het eten. Je hebt dan een ‘lekkere trek’ gevoel en de kans is
groot dat je daardoor meer geld uitgeeft aan boodschappen die niet echt noodzakelijk zijn.
* Maak zonodig gebruik van De Voedselbank. Ze geven goede producten weg en dat is toch weer
mooi meegenomen;
* Eet af en toe eens bij iemand anders mee als dat kan. Dat scheelt weer een maaltijd bereiden;
* Ook voor huisraad en kleding zijn er diverse mogelijkheden op tweedehands gebied. Denk aan de
kringloopwinkels in de buurt;
* En op www.kbned.nl (kledingbank Nederland) kan zelfs 1x per maand kosteloos een kledingstuk
besteld worden! Wel eerst aanmelden op de site;
* Kijk in uw gemeente welke vergoedingen u kunt krijgen via bijzondere bijstand;
* Laat geen lichten onnodig branden;
* Zet de kachel een beetje lager en trek een extra warme trui aan;
* Als je sport, lekker douchen bij de sportvereniging. Dat scheelt water;
* Haal stekkers uit het stopcontact als je apparaten niet gebruikt. Veel apparaten staan in een ‘stand
by’ stand en gebruiken dan ook stroom;
* Draai je was op 30 graden in plaats van 40 of 60 graden;
* Heb je echt wel dit telefoon –of internetabonnement nodig of is er een goedkoper alternatief?
* Deze en nog veel meer bespaartips kun je ook uitgebreid terug vinden op www.vrekkenpagina.nl

Uw bewindvoerder/inkomensbeheerder neemt graag met u de mogelijkheden door die passen bij uw
situatie.

Wij wensen u toe dat u, misschien ondanks uw financiële situatie, toch kunt genieten van de
decembermaand en wensen u een (financieel) gezond 2014!

Einte Douma 06-50676262
Dirk Groen 06-13749006
Diederik van der Stouw 06-22067013
Danielle Versnel, administratie