MGc gemachtigd om basisbankrekening aan te vragen

      Reacties uitgeschakeld voor MGc gemachtigd om basisbankrekening aan te vragen

Mijn Geldcoach is door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken)  erkend als
hulpverleningsinstantie welke een basisbankrekening mag openen voor haar klanten.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat iedereen boven de 18 jaar
moet kunnen beschikken over een bankrekening. Simpelweg omdat anders mensen
maatschappelijk worden buitengesloten. Om dat te voorkomen heeft de NVB in 2001
in overleg met het Ministerie van Financiën en Leger des Heils afspraken gemaakt die
het mogelijk maken dat iedereen kan beschikken over een bankrekening. Ook als u
schulden heeft of dakloos bent.

U heeft recht op een basis bankrekening als u om wat voor reden dan ook tot op heden
niet kon beschikken over een werkende bankrekening en als u:

  • minimaal 18 jaar bent
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of een postadres bij een erkende
    hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie heeft
  • een geldig identiteitsbewijs kunt tonen