Voor professionals

Vandaag is rood…..
Onze maatschappij staat momenteel in meerdere opzichten enorm onder druk. Ook financieel. De credietcrisis bijvoorbeeld maakt talloze slachtoffers en laat haar sporen na. Maar ook het
consumentengedrag is de laatste decennia erg veranderd. Waar het vroeger gewoon was om iets aan te schaffen als je er geld voor had gespaard, is het nu heel gewoon om leningen, hypotheken of kredieten aan te gaan/af te sluiten.

De maatschappij laat mensen/consumenten ook op allerlei manieren zien en geloven dat een onafhankelijk en gelukkig leven onder andere bestaat uit het zich kunnen veroorloven van luxe artikelen, een woning, een auto, de nieuwste I-pad en dergelijke. Deze aanmoediging van koopgedrag leidt vaak tot overcreditering. Er kunnen ook allerlei psychische klachten of relationele problemen ontstaan door financiële problemen.

Maar er is ook een categorie mensen die niet capabel genoeg is om voldoende zicht te blijven houden op hun eigen financiën. Bijvoorbeeld tijdelijk door psychische problemen of langdurig vanwege psychiatrische problematiek of vanwege een verstandelijke beperking.

Herkent u dit?
U als professional in het werkveld kent ongetwijfeld dit soort situaties. Misschien hebt u als werkgever een werknemer die vaak ziek is vanwege financiële spanningen in de privé situatie. Of u komt als begeleidende instantie in aanraking met mensen die geen inzicht in hun financiën hebben.

Schakel ons tijdig in. Dit kan voor u van voordeel zijn, maar vooral voor uw klant. Minder of geen uitval door ziekte, minder stress. Betalingen die weer worden gedaan, afspraken die weer worden nagekomen.

Welke kennis, vaardigheden en eigenschappen bezit de professional van Mijn Geldcoach?

– hij is in staat om de persoonlijke, financiële situatie van een klant te analyseren;
– hij heeft kennis van tegemoetkomingsregelingen;
– kijkt of het maximaal haalbare aan inkomen bereikt is (fiscaal en regelingen);
– heeft kennis van de sociale kaart en maakt gebruik van zijn netwerk;
– kan een budgetplan opstellen;
– herkent achterliggende problematiek, weet daar naar te handelen en weet andere
hulpverlening in te schakelen waar nodig en gewenst;
– kan activeren en stimuleren;
– is doortastend, creatief en zonodig confronterend;
– gaat planmatig en resultaatgericht te werk;
– is neutraal en waarborgt privacy.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.