Werkwijze en aanmelden bewindvoering

Werkwijze

Wij vinden het erg belangrijk dat we goed met elkaar kunnen samenwerken om uw belangen te behartigen. Daarom zijn wij groot voorstander van eerst een persoonlijke kennismaking bij u thuis.

Onze taak is om het onder bewind gestelde vermogen goed te beheren. De onder bewindstelling gebeurt door de kantonrechter. Uw vermogen moeten wij ieder jaar verantwoorden bij de kantonrechter volgens een vaste procedure. Lees hier in eenvoudige taal wat bewindvoering inhoudt. Bewindvoering eenvoudig uitgelegd

Welke werkzaamheden kunnen wij verrichten als het gaat om bewindvoering:

 • aanvragen van de bewindvoering;
 • meegaan naar de rechtbank;
 • vaste lasten betalen;
 • sparen/reserveren;
 • leefgeld uitkeren;
 • maandelijks rekeningoverzicht;
 • ontvangen/behandelen/doorzenden post;
 • toeslagen, uitkeringen, voorzieningen en of kwijtscheldingen aanvragen;
 • verzekeringen aanvragen of beëindigen;
 • belastingaangifte verzorgen;
 • onze werkzaamheden aan de kantonrechter verantwoorden.

Wat niet tot onze werkzaamheden behoort:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • hulp bij ingewikkelde nalatenschap;
 • latere verkoop van onroerend goed en/of aandelen;
 • ontruiming/verhuizing.

Aanmelden

Indien u denkt dat u of iemand uit uw naaste omgeving onder bewind gesteld moet worden, dan kunt u ons bellen of mailen. Wij nemen vervolgens contact met u op. Het aanmeldformulier wordt als leidraad gebruikt bij het kennismakingsgesprek. Mocht tijdens dat gesprek blijken dat wij uw belangen willen behartigen, dan dragen wij zorg voor verdere aanmelding bij de kantonrechter. Hiervoor dienen een aantal formulieren ingevuld te worden. Deze gaan wij samen met u doorlopen. Verder krijgt u van ons een overzicht van de gegevens/documenten die wij nodig hebben voor het vervolgtraject. Zodra wij bewindvoering voor u gaan uitvoeren, kunt u met behulp van een inlogcode inzicht hebben in uw financiële situatie.