TIP APRIL 2019

      Reacties uitgeschakeld voor TIP APRIL 2019

Aangifte inkomstenbelasting 2018.
Heb jij in 2017 extra zorgkosten gemaakt die je zelf hebt moeten betalen? Zoals de tandarts, fysiotherapie, medicijnen, andere zorgkosten of reiskosten naar het ziekenhuis of reiskosten omdat je bij iemand op ziekenbezoek ging in het ziekenhuis? Neem hierover contact op met je bewindvoerder VOOR 31 mei 2019. Mogelijk kunnen deze kosten als aftrekpost worden opgevoerd. Je moet dan wel bewijsstukken hebben van de gemaakte kosten. Een aftrek post kan weer leiden tot vermindering of misschien zelfs wel teruggave van te betalen belasting.